İdari Personel

Alaettin EKSEN
Yüksekokul Sekreteri
Durmuş YÜKSEK
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Emre AYDOĞDU
Bilgisayar İşletmeni
Ülkü ÇATAK
Diğer
Teknisyen
Umut ÖZTÜRK
Memur
Yıldıray AVCI
Memur (Ş)
MEMUR
Celil ACAR
Bilgisayar İşletmeni
Şermin TURAN
Bilgisayar İşletmeni
Yusuf ÇELİK
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Hüsamettin AVCI
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Mehmet KORKMAZ
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Ramazan CESUR
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
>